cumhuriyet altını
çeyrek fiyatları
altın
gram fiyatı
vakıfbank gram

Favök (EBITDA) Hesaplama

Örnek: Yavuz Bey’in firmasına ait dönem sonu bilanço bilgilerine göre; Net Satışlar: 80.000 TL, Satışların Maliyeti: 75.000 TL, Faaliyet Giderleri: 15.000 TL, Finansman Giderleri: 500 TL ve Amortisman Giderleri 12.000 TL’dir. Bu bilgiler ışığında, Yavuz Bey’in firmasının Favök (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Oranı nedir?

Bu örnek; Vakıfbank personeli Yavuz Bey’in önerisiyle hazırlanmıştır.