cumhuriyet altını
çeyrek fiyatları
altın
gram fiyatı
vakıfbank gram

«

»

Mevduat Faiz Gelirleri Stopajı

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) ile birlikte mevduat faiz gelirleri için %15 olarak uygulanmakta olan gelir vergisi stopajında ve bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintilerinde değişikliğe gidilmiştir.

TL mevduatları ile döviz tevdiat hesapları Türkiye’de yatırım aracı olarak sıklıkla kullanılan ürünler olarak göze çarpmaktadır. BDDK’nın Eylül 2012 rakamları ile derlenmiş Finansal Piyasalar Raporu’na göre yurtiçinde yerleşik olan yatırımcıların yatırım aracı tercihlerinde mevduatın ilk sırada olduğu görülmektedir. TL mevduatın toplam yatırım araçları içerisinde payı %37 iken döviz tevdiat hesapları da dahil edildiğinde bu oran %52.3’e yükselmektedir.

Değişiklik öncesi uygulamada mevduat faiz gelirleri, vade süresi veyahut TL mevduat, döviz tevdiat olması fark etmeksizin %15 oranında gelir vergisi stopajına tabi idi.

Bu uygulamanın yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırımlarına ilişkin olarak herhangi bir caydırıcı etkisi bulunmaması, kısa vadeli yatırımları daha tercih edilir hale getirmiş, uzun vadeli tasarrufları düşürmüştür.

Türkiye’de yapısal olarak düşük seviyelerde olan tasarrufların arttırılarak uzun vadeye yayılmasına ve bankacılık sektöründe aktif-pasif hesaplardaki vade uyumsuzluğu azaltmaya yönelik olarak 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK ile mevduat faiz gelirleri üzerinden alınan stopajların vadeye göre revize edilmesi yönünde adım atılmıştır.

Aynı BKK uyarınca, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerde hali hazırda ortalama vadesi 1 yılın altında olanlar için %3 olan ve bu vadenin üstündekilerde istisna olan KKDF kesintisine ilişkin olarak da kredi vadesine göre değişikliğe gidilmiştir

Söz konusu değişiklik ile birlikte, Türk özel sektörü tarafından yurtdışından yapılan borçlanmaların daha uzun vadeli olmasının teşvik edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, özel sektörün likidite riskinin azaltılmasının sağlanması beklenmektedir. Nihayet Türkiye’nin döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçları karşılama oranında ilave bir iyileşme sağlayarak ülkenin dış kırılganlığını azaltıcı yönde etki yapması düşünülmektedir.

Yeni Mevduat Faiz Gelir Stopajı Oranları

2012/4116 sayılı BKK ile mevduat faiz gelirleri (bankalar arası mevduat ve aracı kurumların borsa para piyasalarında değerlendirdikleri paralar hariç) ile katılma hesaplarından elde edilen kar payları üzerindeki stopaj uygulaması TL ve döviz tevdiat hesapları ve vade tarihlerine göre farklılık gösterecek şekilde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

a) Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 15%
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13

b) TL mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12%
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10

c) Katılım bankaları tarafından katılma hesaplarından elde edilen kar paylarından;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12%
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir