cumhuriyet altını
çeyrek fiyatları
altın
gram fiyatı
vakıfbank gram

«

»

Mortgage Hakkında Genel Bilgiler

Mortgage Nedir ?

Mortgage, aslında bir kredi değil, hukuki bir dokümandır. Türkçeye “ipotekli emlak kredisi senedi” olarak çevrilebilir. Mortgage sistemi ise, “ipotek teminatına dayalı konut kredisi alacaklarının, ikincil piyasalarda menkul kıymet olarak ihracı (ipotekli emlak kredisi senedi) ile, sermaye piyasalarından fon temin etme esasına dayalı konut finansman sistemi” olarak ifade edilebilir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi mortgage, basit bir konut kredisi değildir. Konut kredisinin mortgage olarak adlandırılabilmesi için, ikincil piyasalar aracılığı ile sermaye piyasalarından fonlama yapılıyor olması gerekmektedir.

Mortgage ve Konut Kredisi Arasındaki Fark Nedir ?

Bir konut kredisinin vadesi ne kadar uzarsa, o kadar mortgage´a benzer” demek mümkün olmadığı gibi, “mortgage, uzun vadeli konut kredisidir” ya da “düşük faizli krediye mortgage denir” demek de doğru değildir. Yanlış tanımlamalardan birisi de; “Mortgage kredisi, ipotek teminatlı konut kredisidir”. Bankalarca uzun yıllardır verilmekte olan konut kredileri, ipotek teminatlıdır ama mortgage kredisi oldukları söylenemez. Mortgage, yukarıda da açıklandığı gibi ikincil piyasalar aracılığı ile sermaye piyasalarından fon temin etmeyi içeren süreçler bütünüdür. Daha basit bir ifade ile mortgage; sermaye piyasaları vasıtası ile fonlanan ve ipotek teminatları ile güvence altına alınan konut kredileridir.

Mortgage Kanununun Tüketiciler Açısından Önemi Nedir?

Bu kanun ile tüketiciler arasında yaygın olarak beklendiği gibi ani faiz düşüşleri olmayacaktır. Zira kanun ve faizlerin doğrudan bir ilgisi de yoktur. Konut kredilerinde uygulanan KKDF ve BSMV muafiyeti sayesinde, diğer bireysel kredilere nispeten taksit tutarlarında önemli ölçüde düşüş sağlanmaktadır. Değişken faizli konut kredileri ise sabit faizli konut kredilerinden başka ürün bulunmayan birincil piyasaya ürün çeşitliliği kazandıracaktır. Konut Finansman Kuruluşlarının, gelir grupları, meslek sınıfları, coğrafik dağılım ve konut projesi türüne göre çok çeşitli şekilde geliştirebileceği ürünler sayesinde, bu ürünlerden faydalanabilecek kesimler artacaktır.

Sabit faizli ürünlerde anapara bakiyesinin %2’si tutarındaki erken kapatma cezası ise tüketicinin lehine görünmemekle beraber, orta ve uzun vadede tüketicinin lehine olabilecek bir uygulamadır. Zira, verdikleri konut kredilerini ikincil piyasalar üzerinden sermaye piyasası yatırımcılarına satan Konut Finansman Kuruluşları, erken kapatmalardan kaynaklanan nakit akış aksamaları karşısında yatırımcılara olan yükümlülüklerini yerine getirmede ek maliyetlerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, nakit akışındaki bu tür aksamaları asgariye indirebilmek için bu tür uygulamaların büyük önemi bulunmaktadır. Nakit akışında ne kadar az oynama olursa, fon maliyeti ve kredi faizi de o derece düşük olacaktır.

Mortgage Kanunu Sayesinde Faizler Düşer mi?

Faizler kanunla düşmez. Ancak, mortgage sistemi, özü itibarı ile konut kredilerinin sermaye piyasası araçları ile daha düşük fonlanmasını ifade ettiğinden, gelecekte bu mekanizmaların işlerlik kazanması ile söz konusu maliyetlerin düşmesi ve bunların faiz düşüşüne yol açması beklenebilir. Orta vadeli beklentiler, genel olarak faizlerin düşmesi yönündedir. Bu beklentinin yanısıra, mortgage sistemi ile tanımlanan süreçlerin de işlemesi ile konut kredilerindeki düşüşün daha fazla olması, doğal olarak algılanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir