cumhuriyet altını
çeyrek fiyatları
altın
gram fiyatı
vakıfbank gram

S.S.S.

KKDF Nedir?
KKDF yani Kaynak kullanımı destekleme fonu; Bir kredinin ana parası ve faizi üzerinden hesaplanan ve bankaların müşteriden bir kereliğine tahsil ettiği bir fondur.

BSMV Nedir?
BSMV; Banka Sigorta Muameleleri Vergisidir. Kredilendirme işlemlerinden doğan ve banka tarafından krediyi kullanan kişiden bir kereliğine tahsil edilen bir vergi türüdür.

Baz Faiz Nedir?
Baz faiz bir kredinin gerçek maliyeti demektir. Bir krediyi, masrafsız ve %0 BSMV, %0 KKDF ile kullanıyorsanız; kredinin gösterge faizi baz faizine eşittir. Ancak konut kredileri dışında kalan tüm kredilerde baz faiz, gösterge faizden daha yüksektir.

Ödeme Planı Nasıl Oluşur?
Ülkemizde genel olarak azalan maliyetler ilkesi doğrultusunda ödeme planı oluşturulur. İlk taksitten itibaren, kredinin anaparasına ödediğiniz tutar artar. Kredi vadesinin sonlarına doğru ödediğiniz taksitlerin büyük bir kısmı anapara ödemesidir. İlk taksitler, daha çok faiz ödemesi olarak adlandırılabilir. Bunun yanısıra BSMV ve KKDF her taksitte yeniden tahakkuk ettiği ve her taksitin faiz ödemesi ile çarpılarak bulunduğu için BSMV ve KKDF ödemeleri de ilk taksitten itibaren azalır.

Mortgage Kanunu Nedir?
Mortgage, uzun vadeli ipotekli konut kredisidir. Sabit faizli kulllanılacak kredilerde, en fazla %2 oranında olmak üzere erken kapama cezası müşteriden talep edilebilecektir. Bankaların uyguladığı genel kredilendirme oranı %75 olduğu için, konut değerinin % 25’ini peşin karşılamanız gerekmektedir. Ayrıca evin tapu masrafları, ekspertiz ücretleri, ipotek tesis ücretleri, hayat sigortaları, DASK ve bankanın alacağı komisyon tutarı ek maliyet oluşturacaktır. Bu nedenle satın almak istediğiniz eve bu koşullar altında karar vermelisiniz. Bankaya kredi için başvurduğunuzda satın almak istediğiniz evin net değerini ölçmek için değerleme uzmanı(ekspertiz) görevlendirilecektir. Şartlar uygun ve ev üzerinde başka bir ipotek, takyitad vb. durumlar yok ise değerleme uzmanı’nın belirlediği bedelin %75’ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Eğer evliyseniz konut kredisi belgeleri içinde bir de eş muvafakatnamesi istenmektedir. Eşinizin yazılı dilekçesi ile birlikte bankaya gitmesi gerekebilir. Birçok banka aylık beyan edilebilen gelirin %70’ine denk gelecek kadar aylık taksit tutarında kredi kullandırır. Ancak bazı bankalarda bu oran %50 ile sınırlıdır. Konut kredilerinde diğer tüketici kredilerinden farklı olarak aile geliri beyan edilebilir. Örneğin sizinle beraber yaşayan, geliri olan ve evli olmayan çocuklarınız gelir beyanına dahil olabilirler. Bu sayede kullanabileceğiniz kredi tutarı artar.

Tahvil Nedir?
Anonim şirket niteliğindeki kuruluşların, fon sağlamak amacıyla çıkarmış olduğu vadesi 1 yılın üzerinde olan kıymetli evraktır. Kuponlu ve kuponsuz olmak üzere 2 tür tahvil vardır. Kuponlu tahvilin, kuponsuz tahvilden farkı belirli dönemlerde ara ödeme yapılmasıdır.

Bono Nedir?
Anonim şirketlerin fon sağlamak amacıyla 1 yıldan daha kısa vadede olmak üzere, iskontolu olarak çıkarmış oldukları kıymetli evraklardır.

Repo Nedir?
Bireysel ya da kurumsal olmaları fark etmeksizin iki yatırımcıdan biri diğerine sabit getirili ve kısa vadeli bir menkul kıymeti satışının gerçekleştiği , fakat önceden belirtildiği üzere gelecek bir tarihte söz konusu menkul kıymetin tekrar satıcı tarafından satın alınacağının belirtildiği sözleşmelere “repurchase agreement” anlamına gelen “ geri satın alma sözleşmesi” yani Repo denilmektedir. Geri alma taahhüdü ile yapılan satım işlemi şeklinde özetlenebilir. Repo işlemlerinde alım satım işlemi gören menkul kıymetler  devlet tahvilleri, banka bonoları, hazine bonoları, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada ya da borsada işlem gören VDMK dışındaki diğer borçlanma senetlerini kapsamaktadır.

Forward Nedir?
Forward işlemler, daha çok ihracatçı firmalar tarafından kullanılır. Esas olarak mantığı, bugün yapılan bir anlaşmada belirtilen fiyat ve miktardaki dövizin alım satımının daha ileriki bir tarihte gerçekleşmesidir.

Future Nedir?
Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir.

Swap Nedir?
Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda, belirli iki farklı döviz tutarını işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri, işlemin vade tarihinde, ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlemlerdir.