cumhuriyet altını
çeyrek fiyatları
altın
gram fiyatı
vakıfbank gram

Standart Sapma Hesaplama

Örnek: Burak Bey, 2 farklı pay senedinden portföy oluşturmak istemektedir. A pay senedinin beklenen getirisi %10, standart sapması %20’dir. B pay senedinin ise beklenen getirisi %16, standart sapması %40’tır. A ve B pay senetlerinin korelasyon katsayısı ise 0.6 dır. Portföyün %30’u A, %70’i B pay senetlerinden oluşursa; portföyün beklenen getirisi ve standart sapması ne olur?

Yukarıdaki örnekte yer alan durumların cevabını aşağıda yer alan form aracılığı ile hesaplayabilirsiniz.